Gwaith Cartref 4/10/19

Annwyl rieni/ warchodwyr,

Mae’r peiriant amser wedi gadael yr Aifft ond nid oedd y siwrne yn un lwyddiannus iawn a bu’n rhaid glanio yn Siapan er mwyn ail bŵeru a thrwsio’r peiriant. Un o’r pethau cyntaf bu’n rhaid gwneud oedd penderfynu lle i lanio felly roedd rhaid edrych yn ofalus ar dirwedd Siapan. Y cam nesaf oedd darganfod pa ddeunydd fyddai orau i drwsio’r peiriant,  felly mae’r plant wedi bod yn ymchwilio er mwyn darganfod hyn. Gan fod Siapan yn wlad mor ddiddorol gyda Chwpan y Byd yno ar hyn o bryd mae’r plant eisiau i’r peiriant aros yno am wythnos arall.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

  • Darllen
  • Dysgu geiriau Step Star sydd isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words
  • Tabl 2 – https://www.youtube.com/watch?v=G04fMZW7Ffo

Geiriau STEP STAR words – ar sound

car

star

shark

start

smart

cart

chart

park

target

March

Red Words

no

so

go

Watch this clip to help.

Short ar sound- https://www.youtube.com/watch?v=LXkE8aWfg2E