Annwyl Rieni,

Pleser pur oedd cael addysgu criw o blantos bach mor annwyl a llawn bwrlwm yn nosbarth Math eleni. Mawr obeithiaf bod y plant wedi mwynhau eu profiadau cyntaf yn yr ysgol. Rydym wedi cael blwyddyn llawn hwyl a sbri, ond mae’r atgofion gennym i’w trysori am byth.

Diolch i chithau am yr anrhegion arbennig ac am bob cefnogaeth yn ystod y flwyddyn. Heb os, mae’r anogaeth gyson y cai’r plant adref wedi bod yn hwb enfawr.

Diolch o galon i chi am bob dim.

Miss Lewis a holl Staff yr Uned Feithrin x