Cyngherddau Ffarwelio : Diolch

 

Cafwyd cyngherddau gwerth chweil gan blant yr Uned Feithrin ar ddydd Mawrth.

Rydym yn falch iawn ohonoch, blantos bach!

Hyfryd hefyd oedd gweld llond gwlad o wynebau cyfeillgar yn mwynhau’r canu.

Diolch!