Yr Wythnos Olaf!

Ynys y Barri

Dyma ni bron wedi gorffen y flwyddyn! Cofiwch am ein taith i Ynys y Barri ar ddydd Iau – gofynnwch i’ch rhieni/gwarchodwyr ymweld â “ParentPay” er mwyn rhoi caniatâd i chi fynd. Fe fydd angen bocs bwyd, tywel eli haul, dwr a rhywbeth i chwarae gydag ar y traeth. Plant i wisgo crys T ysgol a siorts.

Dychwelyd Llyfrau Darllen

A wnewch chi ddychwelyd unrhyw lyfrau darllen sydd gennych chi yn y tŷ erbyn diwedd yr wythnos, os gwelwch yn dda?

Diolch,

Staff Blwyddyn 3