Cyngherddau Ffarwelio : YFORY
10.30yb | 2.00yp (Neuadd yr Ysgol)

 

Gofynnwn i chi ddod â’ch plentyn i’r Uned Feithrin (yn ei g/wisg ysgol) erbyn 9:05yb / 12:45yp (h.y. amseroedd arferol).

Bydd drysau’r Neuadd yn agor am 10.15yb / 1.45yp ar gyfer y gynulleidfa.

Ar ddiwedd y cyngerdd, mae croeso i chi gasglu’ch plentyn o fynedfa’r Uned Feithrin, petaech yn dymuno gwneud hynny.

*Rhagwelir y bydd y cyngherddau oddeutu 20 munud o hyd.

Croeso cynnes i bawb!

Diolch,
Miss Lewis