Yr wythnos olaf!

Annwyl blant blwyddyn 4,

Wel dyma ni bron wedi gorffen y flwyddyn! Cofiwch am ein taith i Fae Caerdydd dydd Mawrth yma – gofynnwch i’ch rieni/gwarcheidwyr ymweld â “ParentPay” er mwyn rhoi caniatâd i chi fynd. Fe fydd angen cinio a diod, hefyd eli haul, het haf a gwisg ysgol.

Rydym wedi mwynhau ein thema “Mae gan Gymru Dalent,” ac i ddathlu diwedd y thema, rydych chi wedi cael y syniad i gynnal:

Parti’r Enwogion

                  

Fe fydd hwn yn digwydd prynhawn dydd Llun, 15fed o Orffennaf. Eich gwaith cartref yw i baratoi gwisg smart ar gyfer y parti. Gwisgwch hwn i’r ysgol dydd Llun. Fe fydd cyfle i chi gael eich ffotograff wedi’i dynnu ar y carped coch, fel “seleb” go iawn!

Hefyd dewch ag ychydig o fwyd parti iachus i’ch hunan, mewn bocs (nid ar blât). Peidiwch â dod ag unrhyw fwyd sy’n cynnwys cnau.

Gawn ni ddweud bod hi wedi bod yn bleser eich dysgu eleni! Rydych i gyd wedi dysgu a datblygu llawer! Gobeithio bod gennych lawer o atgofion da – fel gwelon ni ar eich gwaith cartref yr wythnos ddiwethaf. Rydym yn falch iawn ohonoch i gyd!

Gwyliau hapus, a phob lwyddiant ym Mlwyddyn 5!

Mrs Davage, Miss Lewis, Miss Williams and Miss Manning.