Caffi Blwyddyn 2 – 12/7/19

Helo blant,
Rydym yn falch iawn o glywed eich bod wedi mwynhau eich diwrnod ym Mlwyddyn 3 ac yn athrawon hynod o hapus wrth glywed athrawon Blwyddyn 3 yn eich canmol.

Mae eich wythnos olaf yn y Cyfnod Sylfaen wedi cyrraedd a be well ar ddiwedd y tymor na chynnal caffi i’ch rhieni yn y dosbarth! Mi fydd ein caffi yn agor am 2:30 prynhawn dydd Mercher y 17eg o Orffennaf. Eich tasg dros y penwythnos yw meddwl am bryd o fwyd iachus i goginio yn ein caffi – mi fydd angen prif gwrs, pwdin a diod. Tynnwch lun o’r pryd bwyd gan labelu eich lluniau.
Neges i rieni
Ni fydd bagiau darllen penwythnos yma oherwydd bod angen casglu’r holl lyfrau darllen cyn gwyliau’r haf. Cofiwch ddychwelyd unrhyw lyfrau darllen cyn diwedd y tymor.

Diolch yn fawr,
Staff Blwyddyn 2