Trip i Barc Fictoria

Fel y gwyddoch, byddwn ni a’r plant yn mynd i Barc Fictoria i ddathlu diwedd ein thema ‘Awn am Dro’ ar Dydd Mawrth, Gorffennaf 16fed.

A fyddech chi yn anfon eich plentyn i’r ysgol gyda’u gwisg nofio o dan eu cit ymarfer corff ar y diwrnod (gyda dillad isaf a thywel yn eu bag).

Hefyd bydd angen het haul, bocs bwyd a photel o ddwr ar bob plentyn.

Os na fydd y tywydd yn ffafriol, fe fyddwn yn cael picnic a mwynhau yn yr ysgol.

Diolch!

Miss Pennar, Mrs Boyce a Miss Evans