Gwaith Cartref 05/07/19

Gwaith Cartref

Fe fydd eich Diwrnod Darganfod nesaf ar ddydd Mawrth y 9fed. Mae eich athrawon newydd eisiau i chi ddod i’r ysgol mewn gwisg Fictoraidd.

STEP STAR

Next week’s spelling pattern is ‘o_e’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you will need to learn are:

nose

rose

close

home

hope

broke

rope

spoke

phone

hole

Mabolgampau 2019 
Bydd mabolgampau blwyddyn 3+4 ar brynhawn dydd Iau yr 11eg. Fe fyddwn ni’n dechrau’r gweithgaredd cyntaf am 1 o’r gloch. Cofiwch ddod â het haul, eli haul a photel o ddŵr.

Ynys y Barri

Cofiwch am ein trip i Ynys y Barri ar y 18fed o Orffennaf. Bydd angen i chi ddod â thywel, eli haul a rhywbeth bach i chwarae ag ef ar y traeth e.e. bwced a rhaw/ffrisbi.

Staff Bl 3