Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau pwysig diwedd y tymor:

Dydd Mawrth 9.7.19: Diwrnod Darganfod Blwyddyn 5 – gwisgwch fel arweinydd enwog, neu wisgwch ddillad smart

Dydd Iau 11.7.19: Mabolgampau

Bydd mabolgampau blwyddyn 3+4 ar brynhawn dydd Iau yr 11eg. Fe fyddwn ni’n dechrau’r gweithgaredd cyntaf am 1 o’r gloch. Cofiwch ddod â het haul, eli haul a photel o ddŵr.

Dydd Llun 15.7.19: Parti’r Enwogion (cewch wybod mwy am hwn wythnos nesaf)

Dydd Mawrth 16.7.19: Gwibdaith i Fae Caerdydd: Sinema a thaith cwch

Dydd Gwener 20.7.19: Diwedd tymor – eich diwrnod olaf ym Mlwyddyn 4!

Diolch!

Athrawon Blwyddyn 4