Diwrnod Mabolgampau

Diwrnod dymunol dros ben, a chyda’r haul yn gwenu, hyfryd oedd gweld llond gwlad

o wynebau cyfeillgar yn mwynhau! Diolch!

Gweithdy Ffa-la-la

Dydd Iau, 18fed o Orffennaf
£2.50

*Mae’n bosib talu ag arian parod (wedi’i selio mewn amlen gydag enw’ch plentyn arno) neu ar ParentPay.

 

COFIWCH: Diwrnod Pontio | Noson Agored (Derbyn ’19)

Dydd Mawrth, 9fed o Orffennaf

-Cyfle i’r plant ymgyfarwyddo â wynebau newydd yn ogystal â’u hamgylchedd dysgu newydd. Does dim angen i chi wneud unrhyw drefniadau arbennig. Gofynnwn i chi ddod â’ch plentyn i’r Uned Feithrin, a’u casglu ar yr amseroedd arferol.

-Mi fydd yr Uned Feithrin ar gau ar gyfer plant Ionawr ’19 ac i’r rheiny na fydd yn dod i Dreganna.

-Bydd Noson Agored anffurfiol i blant a rhieni dosbarthiadau Derbyn Medi ’19 yn cael ei gynnal rhwng 4.00yp – 5.00yp.

Defnyddiwch brif fynedfa’r Derbyn.