Dawns Plasbach – Haf 2019

Rydym am gynnig cyfanswm o 5 diwrnod dawnsio yn ystod yr Hâf. Bydd y sesiynau yn rhedeg rhwng 10-3 yn Ysgol Plasmawr a byddent yn cynnwys dawnsio o wahanol arddulliau yn y bore ac yn  yn creu dawns fel grwp gyda’r prynhawn.

Cost: £20 y dydd neu 2 ddiwrnod am £35

Dyddiadau : 22ain a 23ain o Orffennaf ac 14eg, 15fed ac 16eg o Awst.

Does dim angen mynychu pob sesiwn – mae modd dewis a dethol. 

Os oes diddordeb  gan eich plentyn a fydde modd cofrestru  drwy ddanfon ebost atom cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda. Byddwch yn derbyn manylion talu nes ‘mlaen.

Mae’r ymateb wedi bod yn wych hyd yn hyn felly y cyntaf i’r felin…

Diolch

Elin, Maria & Bethan

Dawns Plasbach

Dawnsplasbach@outlook.com