Papur y Plas

Ar ddydd Mawrth y 26ain o Fawrth, daeth ugain disgybl at ei gilydd o bob un o’r pump ysgol gynradd yng nghlwstwr Plasmawr. Eu her oedd i ysgrifennu papur newydd mewn diwrnod gan gyd-weithio mewn grwpiau cymysg.

Papur y Plas