Gwaith Cartref 22.2.19

Annwyl blant,

Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith caled yr hanner tymor hwn, rydych wedi bod yn wych!  Y pythefnos cyntaf ar ôl hanner tymor byddwn yn edrych ar bapurau newydd a sut i ysgrifennu adroddiad (Saesneg)

Eich gwaith cartref dros y gwyliau yw dewis a dod a’ch hoff erthygl i’r ysgol erbyn Dydd Mawrth 5.3.19.

Cofiwch ddewis erthygl addas e.e chwaraeuon, tywydd,

Dyddiadau pwysig ar gyfer yr wythnos gyntaf yn ôl:

Eisteddfod Ysgol (gwisg traddodiadol neu gwisg Cymru 6.3.19)

Diwrnod y Llyfr 7.3.19 (dewch a’ch hoff lyfr i’r ysgol)

Lluniau’r dosbarth 8.3.19

Mwynhewch y gwyliau a welwn i chi ar ddydd Mawrth 5.3.19

Staff blwyddyn 5